بیانیه سطح توافق خدمت


بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان قم را به اطلاع می رساند:

۱- تارنمای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان قم به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایت های شما ذی نفعان گرامی از طریق سایت مجهز می باشد. در این قسمت شما می توانید به صورت الکترونیکی تماس برقرار نمایید . و پاسخ خود را ظرف مدت ۲۴ ساعت کاری دریافت نمایید.

۲- برای ارتباط با هر واحد از گزینه میز خدمت ، واحد مورد نظر را انتخاب نمایید.

۳- به محض ثبت درخواست ، سعی می شود در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به ذی نفع اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری شود.

۴- تارنمای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان قم به صورت تمام وقت در دسترس ذینفعان قرار دارد و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی ، موضوع اطلاع رسانی می شود.

۵- اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی ، در اختیار عموم قرار نمی گیرد.