معرفی مدیرکل

نام : بهزاد   رادمنش

الف ) سوابق آموزشی و تحقیقاتی

 1. لیسانس مهندسی صنایع
 2. فوق لیسانس مدیریت صنعتی
 3. دکترای بازرگانی از دانشگاه ملی تاجیکستان
 4. عضو انجمن علمی بازرگانی ایران
 5. عضو کانون اسلامی مهندسین کشور
 6. کارشناس رسمی امور اقتصادی و بازرگانی در حوزه قضایی تهران
 7. نویسنده و مؤلف کتاب و مقالات علمی، تخصصی و مدیریتی
 8. دارای سوابق تدریس دروس تخصصی و مدیریتی
 9. عضو شورای نویسندگان نشریه ناظر (سازمان بازرسی و نظارت)
 10. تدوین و طراحی شرح شغل و وظایف و ساختار تشکیلات سازمانی، تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های صنعتی

ب) سوابق اجرایی و مدیریتی (۲۶ سال)

 1. عضو هیأت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور و مدیر کل استان قم
 2. مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی کتاب گستر
 3. مدیر عامل و و عضو هیأت مدیره شرکت چاپ و نشر علمی و فرهنگی کتیبه
 4. مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت حمل و نقل بزرگ ایران
 5. مشاور رئیس کمیسیون نفت و انرژی مجلس شورای اسلامی
 6. رئیس مرکز نوسازی و تحول ادارای وزارت بازرگانی
 7. مدیرکل دفتر طرح و برنامه و پشتیبانی سازمانی بازرسی و نظارت
 8. عضو هیأت مدیره و معاون برنامه‌ریزی شرکت بهمن گستر زاگرس
 9. عضو هیأت مدیره و معاون برنامه‌ریزی شرکت سهامی بعثت
 10. رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت سهامی بعثت